Enterprise information tool (EIT) | eit play | eit play+ | eit cloud

IMPLEMENTERA MED TRE ENKLA STEG

Med vår effektiva implementeringsmetod för EIT vägleder vi dig hela vägen till framgång.

Vill du veta mer om hur EIT kan hjälpa er organisation?

Kontakta oss nu!

Steg 1

Teknisk installation

  1. Välj den driftflexibilitet som bäst passar er organisation genom att välja EIT:s privata EIT Cloud, som erbjuder robust dataskydd och efterlevnadsåtgärder för GDPR-efterlevnad, med säker datalagring i Sverige. Alternativt kan ni implementera EIT internt för att behålla fullständig kontroll över ert system.

  2. Integrera EIT problemfritt med era befintliga system, inklusive MS Azure, MS Active Directory, CMDB, ITSM, HR-system, incidenthanteringssystem, och mer, utan behov av programmering.

  3. Vår kraftfulla EIT Import & Export Engine säkerställer sömlös konfiguration och smidig dataöverföring, vilket ger er organisation förbättrade integrationsmöjligheter.

Steg 2

Strömlinjeforma data

  1. Granska och förbättra era synkroniserade data för att säkerställa deras noggrannhet och fullständighet. EIT:s intelligenta anpassningsförmåga optimerar användningen av importerade data och förbättrar därigenom era affärsprocesser.

  2. Förbered er affärskontext för sömlös integration med EIT. Vårt omfattande stöd inkluderar en administratörsträning under en dag, ledd av vårt expertteam på Acrea. Skaffa er de nödvändiga färdigheterna och kunskapen för att effektivt hantera och utnyttja EIT:s fulla potential inom er organisation.

Steg 3

Aktivera verksamhetsprocesser

  1. Baserat på den avslutade administratörsträningen tillhandahåller vårt team av Acrea-experter kontinuerligt rådgivande support för att sömlöst integrera EIT med era befintliga system och processer. Upplev en smidig övergång när EIT etablerar en stark grund för datadriven styrning.

  2. Med EIT på plats blir operativ excellens verklighet. Dra nytta av kraften i beslutsfattande baserat på data och bevittna den transformerande effekt det har på er organisations prestation.

  3. Var trygg i vetskapen om att vår oföränderliga åtagande att vara fullständigt bakåtkompatibla säkerställer en smidig övergång och oavbruten funktionalitet, även med framtida EIT-versioner. Omfamna framtiden med tillförsikt, i vetskapen om att EIT kommer att utvecklas i takt med era föränderliga behov.